Zabudované pracovné miesto

Ako si doma vytvoriť pracovné miesto, ktoré pôsobí nerušivo a rýchlo sa uprace.