Vizualizácia bytového domu /2016/

Typ: Architektúra
Miesto: Stupava

Návrh fasády a spracovanie vizualizácií menšieho bytového domu v Stupave.