Diplomový projekt - Obnova a dostavba Starej likérky, Liptovský Mikuláš /2014/

Typ: Architektúra
Miesto: Ulička, Liptovský Mikuláš